Energie in Nederland

Gebouwde omgeving

Deze sector omvat de sectoren Huishoudens en Afval, Water en Diensten. Ontdek hoeveel energie er werd verbruikt in deze sector, hoeveel van welke energiedrager en voor welk doeleinde het werd gebruikt.


Gebouwde omgeving verbruikte 0.2% van het totaal.

Gebouwde omgeving: 2.3 PJ

De energie werd geleverd door de volgende bronnen

  • Olie 2 PJ (100%)

Dat werd voor verschillende doeleinden gebruikt

Grondstoffen (100%)

2 PJ
  • Olie 2 PJ (100%)

Het energiesysteem

Energieaanbod

Een deel van onze energie winnen we zelf. Ook importeren we energie uit het buitenland. We gebruiken de energie die we nodig hebben. De rest exporteren we naar het buitenland.

Omzetting

Het omzetten van energie in elektriciteit en warmte kost energie. Ook energiebedrijven verbruiken een deel van de energie zelf.

Verliezen

Bij het transporteren van energie gaat een deel van de energie verloren.

Energieverbruik

De energie die overblijft verbruiken wij voor warmte, kracht & licht en voor mobiliteit. Ook gebruiken we energiedragers soms als grondstof.