Over Energie in Nederland

Over het initiatief

De informatie op Energie in Nederland heeft als doel het gesprek over energie en energiebeleid te vergemakkelijken door openbare gegevens over het energiesysteem aantrekkelijk vorm te geven en te communiceren.

Jaarlijks publiceert Energie Beheer Nederland een infographic met gegevens uit de Nederlandse energiebalans, emissies en andere energie gerelateerde gegevens. De cijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat er door CBS beschikbaar is gesteld. Bekijk, download of bestel hier de infographic.

In aanvulling hierop biedt de website Energie in Nederland een database waaruit feiten over energie zijn op te vragen, te downloaden en te delen. De cijfers zijn door CBS aangeleverd en worden jaarlijks geüpdatet.

Copyright

Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, en ook door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen als het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website of de infographic mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Disclaimer

EBN heeft bij het ontwikkelen van de website Energie in Nederland en de infographic de grootste zorg betracht en alle stappen ondernomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle informatie op het eerste moment van publicatie accuraat is. De informatie wordt bijgewerkt en aangepast als daar aanleiding toe is. EBN accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies. Iedere bezoeker die gebruik maakt van deze informatie doet dit volledig voor eigen risico.

Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks of embedded content vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website, waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten. Toegang tot en gebruik van de website en infographic vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierboven aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website en infographic geeft u aan akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

Privacystatement

Lees hier wat Energie in Nederland doet met uw gegevens, hoe we deze beschermen en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen. Energie in Nederland is een initiatief van EBN B.V.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Waarom gebruikt Energie in Nederland uw persoonsgegevens?

Wanneer u graag een infographic van Energie in Nederland ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze infographic toe te laten zenden. Energie in Nederland verwerkt de door u verstrekte gegevens alleen voor het toesturen van de infographic op uw verzoek. Energie in Nederland gebruikt uw persoonsgegevens dan alleen op de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst met u om aan u een infographic te versturen.

Randvoorwaarden

Energie in Nederland verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Geeft Energie in Nederland persoonsgegevens aan andere organisatie?

In geen geval worden uw gegevens verkocht. Voor de aanvraag van de infographic worden uw gegevens direct verstuurd naar A-design. Zij versturen de infographic en verwijderen daarna uw persoonsgegevens. Voor statistische doeleinden houden zij bij hoeveel infographics er zijn aangevraagd en dit delen zij met Energie Beheer Nederland.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die Energie in Nederland van u verzamelt en verwerkt. Zo heeft u het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die Energie in Nederland van u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de persoonsgegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of Energie in Nederland uw persoonsgegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Energie in Nederland. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website www.energieinnederland.nl van EBN maakt gebruik van anonieme cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. EBN gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. EBN maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. EBN heeft de instellingen van Google Analytics op de website privacyvriendelijk ingesteld teneinde anonimiteit te waarborgen.

Contact

Voor vragen over deze website, neem contact op met EBN: energieinnederland@ebn.nl.