Zo werkt energie in Nederland

Een geïnformeerde dialoog en betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland. Dat is het doel van het programma ‘Zo werkt energie in Nederland’.

Het idee

Er is een overvloed aan informatie. Maar wat ontbreekt is één plek waar de werking van het energiesysteem op gezaghebbende wijze wordt gepresenteerd. Die plek willen creëren. Voor en door professionals die werken aan de energietransitie.

De partners

We formeren een brede coalitie van partijen – publiek en privaat – met een direct belang in de energiehuishouding. Van producent tot consument en van groen tot grijs. Samen vormen deze partijen de afzender van Zo werkt energie in Nederland. Elke partij draagt bij met expertise, geld en tijd.

Het programma

In opeenvolgende denksessies beantwoorden we vragen over de huidige energievoorziening. Bijvoorbeeld over energiegebruik- en productie, geldstromen, wet- en regelgeving en de werking van de elektriciteits- en gasmarkt. We verzamelen en analyseren informatie en ‘vertalen’ deze in heldere, begrijpelijke taal en met overzichtelijke visualisaties en schema’s. Dit bundelen we in een boek en verspreiden we via website en sociale media.

De start

We beginnen met een startsessie met potentiële partners. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we met elkaar ambities, verwachtingen en ideeën en stellen we de gewenste groep partners vast. Op basis van deze startsessie volgt het definitieve voorstel en beslissen partners over hun deelname.

De initiatiefnemers

Het programma Zo werkt energie in Nederland is een initiatief van en een samenwerking tussen EBN en De Argumentenfabriek.

Interesse?

Heb je interesse om bij de startsessie aanwezig te zijn? Of heb je vragen of suggesties? Laat het ons weten.

Neem contact op