Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 1999

Uitstoot van broeikasgassen

Met het winnen, transporteren, omzetten en verbruiken van energiebronnen komt het broeikasgas CO2 vrij. Maar ook niet-energie gerelateerde activiteiten zoals chemische processen of landbouw leiden tot uitstoot van broeikasgassen.


Alle broeikasgassen

Dit is de totale uitstoot van broeikasgassen in CO2 equivalenten . Het grootste gedeelte is toe te schrijven aan het gebruik van energie. Daarnaast zijn er nog andere bronnen van broeikasgassen.

  • CH₄ 28.6 MT (12.57)%
  • CO₂ 176.9 MT (77.76)%
  • F 6.9 MT (3.03)%
  • N₂O 15.1 MT (6.64)%

CO2 uitstoot van alle sectoren

De uitstoot van CO2 vindt in de hele energieketen plaats, van winning tot omzetting en eindgebruik. Elektriciteitsproductiebedrijven stootten ook CO2 uit, dit is terug te vinden onder energieomzetting.

  • Elektriciteit 47 MT (26.57)%
  • Gebouwde omgeving 28.7 MT (16.22)%
  • Industrie 49.7 MT (28.09)%
  • Landbouw 7.5 MT (4.24)%
  • Landgebruik 5.4 MT (3.05)%
  • Mobiliteit 38.6 MT (21.82)%