Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energieaanbod Aardgas in Nederland in 2004

Aardgas

Nederland is van oudsher een gasland omdat er veel gas in de ondergrond aanwezig is. Het energieverbruik is daarom in Nederland voor een groot deel gebaseerd op aardgas. Aardgas kan voor warmte, elektriciteit, mobiliteit én grondstoffen ingezet worden.


Het aandeel Aardgas ten opzichte van het gehele aanbod

Aardgas: 1536.4 PJ

Waar kwam Aardgas vandaan?

De totale hoeveelheid energie die ons energiesysteem binnen komt is opgebouwd uit invoer en winning. De totale energie die ons systeem verlaat doet dat via bunkering (internationaal scheepvaart en luchtvaart) en export. Uiteraard gebruiken we ook zelf energie.

Deze energie komt ons systeem binnen

  • Import: 565.3 PJ
  • Winning: 2578.2 PJ
  • Voorraad: 1.2 PJ

Dit verdwijnt uit ons systeem

  • Export: 1606 PJ

Dit verbruiken we in Nederland

  • Voorraad: 1.2 PJ
  • Winning: 1535.2 PJ

Waar werd Aardgas voor gebruikt?

Grondstoffen (13%)

90 PJ
  • Industrie: 90.3 PJ