Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energieaanbod Kolen in Nederland in 2004

Kolen

In Nederland wordt geen steenkool of bruinkool meer gewonnen. Kolen wordt voornamelijk gebruikt voor elektriciteit en warmte maar wordt ook als grondstof gebruikt in sommige processen.


Het aandeel Kolen ten opzichte van het gehele aanbod

Kolen: 354.6 PJ

Waar kwam Kolen vandaan?

De totale hoeveelheid energie die ons energiesysteem binnen komt is opgebouwd uit invoer en winning. De totale energie die ons systeem verlaat doet dat via bunkering (internationaal scheepvaart en luchtvaart) en export. Uiteraard gebruiken we ook zelf energie.

Deze energie komt ons systeem binnen

  • Import: 369.2 PJ

Dit verdwijnt uit ons systeem

  • Export: 10.9 PJ
  • Voorraad: 3.6 PJ

Dit verbruiken we in Nederland

  • Netto import: 354.6 PJ

Waar werd Kolen voor gebruikt?

Grondstoffen (1%)

5 PJ
  • Industrie: 4.6 PJ