Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energieaanbod Olie in Nederland in 2004

Olie

Uit de Nederlandse ondergrond wordt olie gewonnen. Daarnaast wordt er veel olie geïmporteerd, omgezet en geëxporteerd. Olie wordt voornamelijk voor mobiliteit en grondstoffen ingezet.


Het aandeel Olie ten opzichte van het gehele aanbod

Olie: 1308.1 PJ

Waar kwam Olie vandaan?

De totale hoeveelheid energie die ons energiesysteem binnen komt is opgebouwd uit invoer en winning. De totale energie die ons systeem verlaat doet dat via bunkering (internationaal scheepvaart en luchtvaart) en export. Uiteraard gebruiken we ook zelf energie.

Deze energie komt ons systeem binnen

  • Import: 6915.4 PJ
  • Winning: 129.1 PJ

Dit verdwijnt uit ons systeem

  • Export: 4936.8 PJ
  • Bunkering: 758.9 PJ
  • Voorraad: 43.2 PJ

Dit verbruiken we in Nederland

  • Winning: 129.1 PJ
  • Netto import: 1179 PJ

Waar werd Olie voor gebruikt?

Grondstoffen (79%)

464 PJ
  • Gebouwde omgeving: 2.3 PJ
  • Industrie: 458.5 PJ
  • Mobiliteit: 3.2 PJ