Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energieverbruik Mobiliteit in Nederland in 2006

Mobiliteit

Deze sector omvat alle mobiele voertuigen die gebruikt worden in ons energiesysteem. Daarnaast valt de sector Visserij ook onder Mobiliteit. Ontdek hoeveel energie er werd verbruikt in deze sector, hoeveel van welke energiedrager en voor welk doeleinde het werd gebruikt.


Mobiliteit verbruikte 0.7% van het totaal.

Mobiliteit: 3.7 PJ

De energie werd geleverd door de volgende bronnen

  • Olie 4 PJ (100%)

Dat werd voor verschillende doeleinden gebruikt

Grondstoffen (100%)

4 PJ
  • Olie 4 PJ (100%)