Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Hernieuwbaar energieaanbod in Nederland in 2010

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie wordt opgewekt uit wind, waterkracht, zon, aarde en biomassa en zijn natuurlijke bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Fossiele energie en kernenergie vallen daarom niet onder hernieuwbare energie.


Biomassa (86%)

meer info >
118 PJ
  • Voorraad: 2.6 PJ
  • Winning: 111.5 PJ
  • Netto import: 4.2 PJ

Omgevingswarmte (2%)

meer info >
3 PJ
  • Winning: 2.7 PJ