Bekijk een overzicht per jaar of de trend over een periode.

Energieaanbod Overig in Nederland in 2018

Overig

Dit zijn energiebronnen die niet afkomstig zijn uit fossiele, hernieuwbare of nucleaire energiedragers. Bijvoorbeeld elektriciteit opgewekt door het uitzetten van gas in gasexpansieturbines en warmte die vrijkomt bij chemische reacties.


Het aandeel Overig ten opzichte van het gehele aanbod

Overig: 47.7 PJ

Waar kwam Overig vandaan?

De totale hoeveelheid energie die ons energiesysteem binnen komt is opgebouwd uit invoer en winning. De totale energie die ons systeem verlaat doet dat via bunkering (internationaal scheepvaart en luchtvaart) en export. Uiteraard gebruiken we ook zelf energie.

Deze energie komt ons systeem binnen

  • Import: 8.4 PJ
  • Winning: 40.8 PJ

Dit verdwijnt uit ons systeem

  • Export: 1.5 PJ

Dit verbruiken we in Nederland

  • Winning: 40.8 PJ
  • Netto import: 6.9 PJ

Waar werd Overig voor gebruikt?

Warmte (2%)

1 PJ
  • Industrie: 0.8 PJ